Madeni Yağ Üretimi

Öncelikle rafinerilerde ham petrolün atmosferik damıtılmasından sonra arta kalan bakiyenin vakum atında yeniden damıtılmasıyla baz yağlar elde edilir. Baz yağlar viskozite gruplarına göre dört çeşide ayrılırlar (Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral ve Bright Stok). Baz yağlar yurt için üretim haricinde ayrıca ithal de edilebilmektedir. Madeni yağ üretim tesisleri sanayi ve motor yağları olmak üzere iki ana kolda üretim yapmaktadırlar. Motor yağları çok ve tek dereceli olmak üzere ve kendi arasında sentetik, yarı sentetik, mineral tip olmak üzere dallanır. Sanayi yağları ise, hidrolik yağları, kalıp yağları, metal işlem yağları, ısıl işlem yağları, gresler, dişli yağları, trafo ve türbin yağları, kızak yağlar vb. çok çeşitli sektöre hizmet vermek üzere çeşitlenir. Madeni yağların hammaddesi baz yağlardır. Üretim tesislerinde baz yağların ve katkıların belirli oranlarda harmanlanması ile madeni yağlar üretilir. Ülkemizde ithal ve yurt içi temin olmak zere yaklaşık 1.000.000 ton baz yağ kullanılmaktadır.